Съезд учителей физики 2011 г.: презентации докладовРаздел 10